Contactati-ne pe e-mail
info@rotarymarghita.ro
Sau la telefon
0744367359

Rotary în lume

Rotary este o organizaţie a oamenilor de afaceri şi reprezentanţilor diferitelor profesii din întreaga lume care consideră importantă asigurarea de servicii umanitare, care încurajează înalte standarde etice în toate domeniile de activitate şi ajută la menţinerea păcii, precum şi la stabilirea de relaţii de bună înţelegere între popoare. Rotary întruneşte aproape 1,2 milioane de membri de ambele sexe, în 28.000 de cluburi din 154 de ţări, în 35 de zone geografice. Rotary uneşte oamenii indiferent de rasă, credinţă şi convingeri politice, într-o atmosfera de cooperare. Rotary a luat fiinţă pe 23 februarie 1905, odată cu formarea clubului Rotary din Chicago, Illinois, SUA, în calitatea sa de primă organizaţie de ajutorare din lume. Rotary a fost fondat de către avocatul Paul P. Harris. Rotary International reprezintă asociaţia tuturor cluburilor Rotary din lume, având drept principal motto: „Ajutor mai presus de sine". Cele trei obiective ale lui Rotary International sunt încurajarea, extinderea şi supravegherea activităţii Rotary în întreaga lume, precum şi coordonarea şi conducerea în general a activităţilor internaţionale. Cluburile Rotary sunt grupate pe zone geografice, numite districte Rotary, având în frunte un guvernator care, pe o perioadă de un an, devine funcţionar al lui Rotary International, în acelaşi timp reprezentând Consiliul Central al organizaţiei. În prezent există mai mult de 515 districte Rotary în întreaga lume, grupate în şase regiuni, una dintre ele fiind CEEMA (cuprinzând Europa Continentală, zona mediteraneană răsăriteană, precum şi Africa). În zonele unde nu există districte, Rotary este organizat sub forma de zone speciale de extindere. Consiliul Central, care se întruneşte de regulă de patru ori pe an, este organismul de elaborare a politicii lui Rotary International. Printre membrii acestuia se numără preşedintele în funcţiune, precum şi preşedintele ales al lui Rotary International, cât şi alţi 16 directori din întreaga lume. Preşedintele este ales pe o perioadă de câte doi ani. Toţi conducătorii Rotary, atât la nivel internaţional, cât şi la cel local, sunt voluntari nesalarizaţi. Secretariatul Rotary International sprijină cluburile Rotary pentru îndeplinirea unor proiecte şi activităţi de ajutoare, fiind alcătuit din diferite birouri. Cartierul general al organizaţiei Rotary se afla în Evanston, Illinois, SUA, o suburbie a oraşului Chicago. Serviciul regional al Rotary International, pentru Europa şi Africa, se află la Zurich, Elveţia. Există încă 7 filiale ale serviciului regional: în Argentina, Australia, Brazilia, India, Japonia, Coreea şi Filipine.

Rotarienii se întâlnesc săptămânal la sediile cluburilor din care fac parte în vederea stabilirii unor relaţii prieteneşti între ei, precum şi pentru a discuta despre diverse activităţi şi obiective ale muncii lor. Rotarienii îşi programează şi derulează programe umanitare, educaţionale şi realizează schimburi culturale între diferite ţări. Fundaţia Rotary este afiliată la Rotary International, iar în fiecare an sponsorizează cu 90 milioane de dolari programul de burse, schimburile culturale şi proiectele umanitare care îmbunătăţesc viaţa semenilor noştri. Rotary este cel mai mare „furnizor" privat de burse educaţionale. Fiecare club urmăreşte să ajute comunitatea din care face parte, prin diverse acţiuni şi activităţi, pentru a aduce un plus de bine pentru oameni. Rotary sponsorizează şi coordonează alte două cluburi internaţionale: Interact (pentru elevii de 14-18 ani) şi Rotaract (pentru tinerii de 18-30 ani).

Rotary în România

Primele cluburi Rotary în România s-au înfiinţat în anul 1929, la Timişoara şi Bucureşti. În anul 1936 ia fiinţă Districtul 84 România. În anul 1940, regimul dictatorial regal al lui Carol al II-lea desfiinţează cluburile, care vor fi reînfiinţate abia după Revoluţia din 1989. Stabilirea Rotary în România a fost, iniţial, datorată Districtului Francez 1660 (regiunea de est a Parisului). Rotary a reprezentat din toate punctele de vedere „un lucru nou” pentru România. Ţara avusese relaţii culturale şi educaţionale de lungă durată cu Franţa şi, într-adevăr, un număr impresionant de oameni erudiţi din România au studiat în Franţa. Între 1929 şi 1939, populaţia României se ridica la cifra de 20 de milioane. Agricultura reprezenta ocupaţia principală a ţării, iar aici se producea un vin de o excelentă calitate şi o mare cantitate de ulei de pe piaţă provenea din România. Din punct de vedere economic, România se situa foarte bine şi de aceea nu trebuie să ne surprindă faptul că, în momentul în care Rotary s-a stabilit la Bucureşti, participarea la aceasta organizaţie a fost mai degrabă o afacere de elită. Clubul Rotary din Bucureşti număra atunci printre membrii săi oameni cu reputaţie deosebită, iar printre preşedinţii de dinaintea războiului s-au numărat un Ministru al Agriculturii, doi Miniştri ai Comerţului şi Industriei şi Ministrul Finanţelor. Încă de la început, Rotary nu s-a adresat doar personalităţilor din România. La dineurile organizate de către club participau şi foarte mulţi străini sau reprezentanţi ai cultelor religioase. Clubul Rotary de dinaintea războiului a desfăşurat o activitate educaţională şi s-a ocupat, în principal, de îngrijirea sănătăţii copiilor, a găsit locuri de muncă pentru tinerii bolnavi sau cu handicap, chiar a construit adăposturi în munţi pentru tinerii schiori, ceea ce a reprezentat, de altfel, unul dintre proiectele Rotary. S-au dezvoltat proiecte „imagine reflectată în oglindă”, care permiteau românilor să înveţe de la semenii lor din alte ţări. Rotary România a prosperat până la izbucnirea celui de-al doilea Război Mondial. În anul 1990, după Revoluţie, au început să fie reînfiinţate cluburi în ţara noastră. Cluburile Rotary din România fac parte din Districtul 2241, alături de cele din Republica Moldova. Fiecare club urmăreşte să ajute comunitatea din care face parte, prin diverse acţiuni şi activităţi, pentru a aduce un plus de bine pentru oameni.

Rotary în Marghita

Nucleul Rotary Club Marghita a fost format în anul 2004, de un grup de medici de la Spitalul Municipal „Dr. Pop Mircea”. Aceştia erau grupaţi deja de un timp în clubul Club M, care activa în spital şi se întrunea lunar, pentru a discuta diverse subiecte, în general de interes medical, dar şi social şi cultural. Prin cooptarea unor intelectuali de diverse specialităţi din Marghita s-a iniţiat formarea Clubului Rotary Marghita, cu sprijinul şi îndrumarea Clubului Rotary Oradea. Clubul Rotary Marghita a fost chartat la 7 iulie 2006, în prezenţa guvernatorului districtului de atunci, Adrian Nicolaescu. La data chartării, clubul avea 24 membri.

Acţiunile Clubului Rotary Marghita constau în diverse activităţi care urmăresc îmbunătăţirea vieţii comunităţii, în diverse sectoare. O atenţie deosebită este acordată ajutorului oamenilor săraci, copiilor defavorizaţi, bătrânilor, mediului sanitar, ecologiei, etc.

Activitatea clubului se bazează pe bugetul propriu, care se formează din cotizaţiile membrilor şi donaţii personale. Pentru proiectele mai mari se urmăreşte atragerea de sponsorizări de la firme locale.
Membrii clubului se întâlnesc în fiecare joi, la ora 19.00, la Pensiunea Casa Bihorului.

Preşedintele clubului se schimbă în fiecare an, clubul ajungând să fie condus pe rând de toţi membrii (prin rotaţie, principiu de bază al Rotary). Preşedintele este ales prin vot de membrii clubului. Preşedintele fondator al clubului din Marghita a fost dr. Călin Nandra, care a condus clubul în anul 2006/2007.

Proiectele derulate de Rotary Club Marghita, precum şi contactele stabilite cu cluburi din ţară şi de peste hotare (Ungaria, Suedia, Italia, Olanda, Belgia, Anglia, SUA) au adus largi aprecieri din ţară şi străinătate. Drept urmare, un membru al clubului nostru, Călin Nandra, a fost desemnat conducătorul echipei Rotary România (team leader) într-un schimb de experienţă cu cluburile Rotary din Anglia. Delegaţia Rotary România a stat în Anglia o lună de zile (28 martie – 24 aprilie 2008) şi a luat contact cu activitatea rotariană de acolo. În luna mai 2008, o delegaţie a cluburilor Rotary din Anglia a vizitat România. Printre cele cinci cluburi Rotary din România desemnate să găzduiască delegaţia engleză s-a numărat şi clubul din Marghita, care i-a găzduit pe englezi patru zile.